toprejser

Generelle betingelser

Læs vores generelle betingelser herunder.

Agent forbeholdet

Top Rejser er formidler af flybilletter, hotelophold, udlejningsbiler, togbilletter, rejseforsikringer og lignende arrangementer. 

Vi sælger ikke rejser i eget navn. Vi har ikke ansvaret for eventuelle ændringer i tidstabeller, annullerede flyafgange, konkurs hos flyselskaber, mistet bagage eller andre begivenheder som har med rejsens gennemførelse at gøre. 

BAGAGE | HÅNDBAGAGE

Må jeg tage frø og planter med hjem fra min rejse?
Undgå sanktioner og i værste fald en bøde.
Læs om reglerne her i Landbrugsstyrelsens folder.
Indskrevet bagage:
Plasen i flyets lastrum er begrænset. Kontakt dit flyselskab eller os for information om antal tilladte kufferter/tasker samt den tilladte vægt. Under flyvningen er du selv ansvarlig for din bagage, hvorfor en rejseforsikring anbefales.
Håndbagage:
Der må ikke være våben, sprængstoffer, skarpe- og spidse genstande, såsom sakse, knive og neglefile, i håndbagagen. Flyrejsende må kun medbringe en begrænset mængde væske i deres håndbagage. Reglerne gælder for alle rejsende. For yderligere information – klik her 

BETALING

Vi anbefaler, at der etableres en Rejsekonto til betaling af rejseydelser – klik her 

Ved betaling med kreditkort opkræves et ”handling fee” samt et ”merchant fee”.

CHECK-IN TIDER

Sikkerhedskontrollen i lufthavne kan erfaringsmæssigt være meget omfattende alt efter lufthavn, rejsedag og afrejsetidspunkt.

De fleste luftfartsselskaber anbefaler derfor, at du møder tidligere op i lufthavnen end nævnt i rejseplanen. Check-in tider oplyst i rejseplanen ændres ofte med kort varsel.  Der er ingen garanti for, at den i rejseplanen oplyste generelle check-in tid er tilstrækkelig. 

VIGTIGT: Vær opmærksom på, at check-in tiden, er det tidspunkt hvor check-in skal være afsluttet (læs boardingkort ér udleveret og bagage ér indskrevet). 

DANSKE STATSBORGERE TIL/VIA USA 

Internationale rejsende, som ønsker at rejse til USA, er underlagt udvidede sikkerhedskrav. Alle kvalificerede rejsende skal søge om tilladelse. En ESTA ansøgning skal være de amerikanske myndigheder i hænde senest 72 timer før afrejse.

Der vil blive opkrævet et gebyr pr. ESTA ansøgning. Såfremt ansøger afvises vil gebyret ikke blive refunderet. Kvittering for betaling vil fremgå af ansøgningen – klik her

U.S. Customs and Border Protection, herefter CBP, opbevarer oplysningerne i mindst 3 år og seks måneder og oplysningerne kan udveksles med andre myndigheder. CBP har forpligtet sig til at anvende disse oplysninger med det formål at forebygge og bekæmpe terrorisme og anden alvorlig grænseoverskridende kriminalitet. 

Ved bestilling af flybilletter til USA godkender du, at al information, herunder de oplyste personlige data, kan blive overbragt til myndigheder og andre instanser med ansvar for luftfartsrelaterede sikkerhedsforanstaltninger.

DE REJSENDES PROFIL

Vi opretter en personlig profil på den rejsende. Profilen skal som et minimum indeholde den rejsendes fulde navn i henhold til pas samt e-mail. Vi anbefaler endvidere, at profilen indeholder mobilnummer samt diverse bonuskort. Hvis der sker ændringer i de oplyste data, er det den rejsendes ansvar at oplyse os om dette, således at personprofilen altid er korrekt opdateret. Læs mere om GDPR – klik her.

DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING | ”DET GULE OG DET BLÅ KORT”

Rejs aldrig udenfor Danmark uden at være forsikret og vær helt sikker på, at du er dækket korrekt. Læs om ”det blå kort” – klik her

FLYSELSKABETS ANSVAR

Som udgangspunkt for rejser til udlandet gælder internationale konventioner – klik her

Flyselskaber indregistreret i et EU-land samt alle afgange fra EU er underlagt EU forordning nr. 261 om flypassagerers rettigheder – klik her 

FORBEHOLD

Top Rejser optræder kun som agent for det/de i rejsen/transporten involverede leverandører, der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen.

Vi gør desuden opmærksom på, at når du har købt en transportydelse bestående af flere ikke sammenhængende flybilletter for at opnå besparelse i forhold til køb af en transportydelse med sammenhængende billetter, er specielle regler gældende. Vi kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle problemer med videretransport ved benyttelse af de købte ikke sammenhængende billetsæt. Vi er kun ansvarlig for fejl direkte opstået ved egne uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.

LEGITIMATION

Til de fleste destinationer kræves det af luftfartsselskabet, at identiteten på den rejsende stemmer overens med navnet på flybilletten. Derfor kræves der som oftest legitimation med billede ved check-in. Hav altid dit pas på dig ved rejser til udlandet. De fleste lande betragter et pas som eneste rigtige gyldige legimitation. 

Pr. 26. juni 2012 skal alle have eget pas ved ind og udrejse af Danmark. Dette er også gældende for børn under 15.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist vedrørende betingelsernes fortolkning, og ethvert krav mod Top Rejser A/S skal afgøres efter dansk ret og med de danske domstole som værneting.

NAVN

Navn i pas og flybillet SKAL stemme overens! Har du ved reservation oplyst ukorrekt navn og billet ér udstedt, så kan luftfartsselskabet afvise en ændring til dit korrekte navn og billettens pris er tabt. Det er den rejsendes eget ansvar at sikre, at det er det korrekte navn på flybilletten. Kontroller altid rejseforslaget ved modtagelse og reager straks, såfremt der er uoverensstemmelser med navnet i pas. 

PRISER

De, i vores tilbud, oplyste flypriser er kun gældende samme dag som tilbuddet er afgivet. Derefter kan der opstå skatter- og afgiftsstigninger, som vil blive pålagt totalprisen. 

REJSEFORSIKRINGER

  • Har du tjek på hvem der betaler flybilletten?
  • Er du forsikret på indkøbsturen over grænsen?
  • Hvad med at stå på ski ”off piste” eller ”paraglide” fra en bakketop? 
  • Dit bildæk punkterer på vej til lufthavnen eller du sidder i bilkø?

    Vi er din ekspert på rejseforsikringer- også det med småt. Ring os!

REKLAMATION

Eventuelle reklamationer over fejl eller mangler skal fremføres direkte overfor leverandør af rejseydelse, f.eks. luftfartsselskabet, hotellet, biludlejningsselskabet etc. Vi kan naturligvis hjælpe med håndteringen af en reklamationssag. Alle reklamationer skal fremsendes i rimelig tid, da du ellers mister retten til at påberåbe sig fejlen og/eller manglen.

Assistance i forbindelse med en reklamationssag indebærer ikke, at vi har anerkendt et ansvar for den opståede fejl eller mangel og fritager ikke dig for betaling af eventuelle omkostninger, som opstår i forbindelse med assistancen. Kun i de tilfælde hvor fejl og mangler skyldes vores handlinger eller undtagelser, kan du kræve at blive afhjulpet omkostningsfrit. 

UFORUDSETE HÆNDELSER

Vi kan ikke holdes ansvarlig for udefrakommende hændelser, som f.eks. forsinket bagage, annulleringer og forsinkelser pga. vejrforhold. Vi optræder udelukkende som agent og det er alene luftfartselskabet, der har ansvar for transportens korrekte udførelse. 

I tilfælde af strejker vil vi være behjælpelig med ændringer af billetten. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik strejken er en realitet og udelukkende i henhold til det strejkeramte luftfartselskabs ansvisninger. 

Ønsker man at ændre eller annullere sin billet inden strejken er en realitet, så kan dette udelukkende ske efter de almindelige ændrings -og annulleringsregler for billetten. 

I tilfælde af konkurser, så hjælper vi med rådgivning og med at fremskaffe de nødvendige papirer til erstatningsansøgningen. 

Vi gør opmærksom på, at såfremt rejsen er købt som et pakkerejse arrangement, så gælder pakkerejselovens regler i forbindelse med konkurs – klik her

VISUM | VACCINATIONER

Det er den rejsendes eget ansvar at undersøge, hvorvidt destinationslandet kræver visum for indrejse og/eller transitvisum til videre rejse. Vi oplyser i rejseforslag, hvorvidt der er krav til visum for danske statsborgere og vi hjælper gerne med ansøgningen om visum. Andre landes statsborgere henvises til egen ambassade for information. 

Vi pådrager os intet ansvar for, at du bliver afvist ved check-in på grund af manglende eller ugyldigt rejsehjemmel. 

Du skal kontakte egen læge eller Seruminstituttet, såfremt destinationslandet har krav om vaccinationer – klik her 

ÆNDRING | ANNULLERING

Størstedelen af flybilletter er underlagt restriktioner i forbindelse med ændring og annullering. Gældende regler vil blive oplyst i forbindelse med reservationen af billetten. For billetter der kan ændres tages der forbehold for pladssituationen på ændringstidspunktet, herunder flysæder solgt i forskellige prisklasser.  

Top Rejsers service honorar bliver ikke refunderet ved annulleringer.

Ønsker du ikke at benytte udrejsen på en flybillet, så bør du kontakte din sædvanlige rådgiver hos os, da flyselskaber ofte forbeholder sig retten til at annullere den resterende del af rejsen, når udrejsen ikke benyttes. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close