Rejsepolitik

Rejsepolitik er virksomhedens rejseregler for medarbejdere i forbindelse
med erhvervsrejser

Hvad skal der stå her?

Måske vi skal have en kort tekst her?

Formålet med en ansvarlig rejsepolitik er at give passende vejledning til personale og andre personer, der foretager rejser på vegne af virksomheden samt sikre, at virksomheden gennemfører sin ‘pligt til omhu’ over for alt personale, der har brug for at rejse som en del af deres ansættelse. Rejsepolitikker er forskellige alt efter type virksomhed, men vil ofte indeholde følgende punkter:

Hvordan rejser vi?

Rejsepolitikken tilskynder miljøansvar og omkostningseffektivitet samt en retfærdig og bæredygtig balance mellem arbejde og privatliv. Derudover er virksomheden forpligtet til at tilbyde en sikker og sund arbejdsplads og i overensstemmelse med den relevante lovgivning, lovkrav og god praksis, så vidt det er praktisk muligt, at sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed, også når de rejser i arbejdsøjemed.

Hvem dækker rejseudgifterne?

Som udgangspunkt er virksomheden forpligtet til at betale de nødvendige udgifter i forbindelse med erhvervsrejsen. Det kan ske ved, at virksomheden udleverer et firmakreditkort til den rejsende, som benyttes i forbindelse med betaling af udgifterne. Det kan også ske ved, at den rejsende lægger ud, og virksomheden efterfølgende refunderer beløbet til den rejsende gennem en bankoverførsel eller kontant betaling.

Hvordan er arbejdstiden under rejsen?

Arbejdstiden under erhvervsrejsen afhænger af, hvad der står i den rejsendes ansættelseskontrakt, overenskomst, medarbejderhåndbog eller lignende. Som regel vil en del af rejsetiden opgøres som arbejdstid. Virksomheden vil formentlig også lave et maksimum for antallet af timer, som den rejsende medarbejder kan arbejde på et døgn under rejsen.

Hvem betaler forplejningen under rejsen?

Det er almindeligvis virksomheden, der betaler sædvanlige regninger i forbindelse med erhvervsrejser, herunder regninger for hotel, transport og forplejning. Det skyldes, at det som regel er målet for virksomheden, at medarbejderen kan rejse under rimelige forhold uden at skulle pådrage sig ekstra omkostninger i forbindelse med rejsen. Medarbejderen skal imidlertid ikke kunne opnå ekstraordinære fordele ved at tage på erhvervsrejse, hvorfor virksomheden normalt kun dækker de sædvanlige og rimelige udgifter i forbindelse med rejsen.

Andre udgifter

Som regel vil der stå i rejsepolitikken, at andre diverse udgifter såsom telefon, vejafgift, parkering, bagage, repræsentation og lignende betales af virksomheden, hvis medarbejderen kan dokumentere udgifternes eksistens. Virksomheden vil dog almindeligvis ikke dække udgifter til medarbejderens underholdningsmæssige formål under erhvervs såsom biografbesøg og teaterforestillinger.

Hvis forsikring dækker forretningsrejsen?

Private rejseforsikringer dækker som regel ikke rejser med et erhvervsmæssigt formål, hvilket betyder, at medarbejderens eventuelle private rejseforsikring formentlig ikke vil forsikre medarbejderen under en erhvervsrejse. Der står dog almindeligvis i virksomhedens rejsepolitik, at alle medarbejdere er dækket af virksomhedens forsikring under forretningsrejser i Danmark og udlandet.

Hvilke øvrige regler kan fremgå af rejsepolitikken?

Nogle eksempler på øvrige regler kan være, at erhvervsrejsen skal bestilles mest bæredygtigt, f.eks. flyselskaber med biobrændstof, el-biler og CO2 neutrale hoteller, at flyrejser under 4 timer foregår på economy class, at der er en maksimumsats for hotelovernatninger, at medarbejderen har pligt til at sørge for at have et gyldigt pas og visum og/eller at medarbejderen er ansvarlig for at få eventuelle anbefalede vaccinationer.

Top Rejser har skabeloner til rådighed og hjælper gerne din virksomhed med en rejsepolitik.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close